OPKOLJENO SARAJEVO

17.02.2011.

05.04.1992. Napad na Centar za obrazovanje kadrova unutrašnjih poslova R SUP-a BiH i spašavanje učenika centra

05.04.1992.

Napad na Centar za obrazovanje kadrova unutrašnjih poslova R SUP-a BiH i spašavanje učenika centra

 

Agresorske snage zauzele su školu MUP-a na Vracama i zarobile veći broj učenika i policajaca nesrpske nacionalnosti koji su se nalazili u školi. U njihovom oslobađanju pored pripadnika MUP-a aktivno su učestvovale i dobrovoljačke jedinice koje su kasnije prerasle u TO R BiH

 

05.04.1992. YUTEL - Dragan Vikić i Kemal Ademović   I dio   II dio   III dio   IV dio   V dio


................